Reference standards

Filter By

2317 products

Sort by:
[reference-standards] TAK-632

TAK-632

Product Number: C5975

CAS number: 1228591-30-7

Synonyms: N-[7-Cyano-6-[4-fluoro-3-[[2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetyl]amino]phenoxy]-1,3-benzothiazol-2-yl]cyclopropanecarboxamide

[reference-standards] 7-ACC2

7-ACC2

Product Number: C5974

CAS number: 1472624-85-3

Synonyms: 7-(Benzyl(methyl)amino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid

[reference-standards] XMD17-109

XMD17-109

Product Number: C5973

CAS number: 1435488-37-1

Synonyms: 11-Cyclopentyl-2-[2-ethoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carbonyl]anilino]-5-methylpyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one

[reference-standards] AMG-1

AMG-1

Product Number: C5972

CAS number: 913376-84-8

Synonyms: N-(3-Fluoro-4-((7-methoxyquinolin-4-yl)oxy)phenyl)-1-(2-hydroxy-2-methylpropyl)-5-methyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxamide

[reference-standards] U-0126

U-0126

Product Number: C5971

CAS number: 109511-58-2

Synonyms: (2Z,3Z)-2,3-bis[Amino-(2-aminophenyl)sulfanylmethylidene]butanedinitrile

[reference-standards] SL-327

SL-327

Product Number: C5970

CAS number: 305350-87-2

Synonyms: (Z)-3-Amino-3-(4-aminophenyl)sulfanyl-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile

[reference-standards] AZD-8330

AZD-8330

Product Number: C5969

CAS number: 869357-68-6

Synonyms: ARRY-424704, 2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-N-(2-hydroxyethoxy)-1,5-dimethyl-6-oxopyridine-3-carboxamide

[reference-standards] PD-98059

PD-98059

Product Number: C5968

CAS number: 167869-21-8

Synonyms: 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)chromen-4-one

[reference-standards] PD-318088

PD-318088

Product Number: C5967

CAS number: 391210-00-7

Synonyms: 5-Bromo-N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodoanilino)benzamide

[reference-standards] BIX-02189

BIX-02189

Product Number: C5966

CAS number: 1094614-85-3

Synonyms: (3Z)-3-[[3-[(Dimethylamino)methyl]anilino]-phenylmethylidene]-N,N-dimethyl-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide

[reference-standards] PD-184352

PD-184352

Product Number: C5964

CAS number: 212631-79-3

Synonyms: CI-1040, 2-(2-Chloro-4-iodoanilino)-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide

[reference-standards] SB-242235

SB-242235

Product Number: C5963

CAS number: 193746-75-7

Synonyms: 4-[5-(4-Fluorophenyl)-3-piperidin-4-ylimidazol-4-yl]-2-methoxypyrimidine

[reference-standards] XMD-8-92

XMD-8-92

Product Number: C5962

CAS number: 1234480-50-2

Synonyms: 2-[2-Ethoxy-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)anilino]-5,11-dimethylpyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one

[reference-standards] SB-203580

SB-203580

Product Number: C5961

CAS number: 152121-47-6

Synonyms: RWJ-64809, PB-203580, 4-[4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine

[reference-standards] SB-202190

SB-202190

Product Number: C5960

CAS number: 152121-30-7

Synonyms: FHPI, 4-(4-(4-Fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-1H-imidazol-2-yl)phenol

[reference-standards] Retaspimycin

Retaspimycin

Product Number: C5959

CAS number: 857402-23-4

Synonyms: IPI-504, 17 AAGH2, [(3R,5S,6R,7S,8E,10S,11S,12E,14E)-6,20,22-trihydroxy-5,11-dimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16-oxo-21-(prop-2-enylamino)-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(22),8,12,14,18,20-hexaen-10-yl] carbamate

[reference-standards] VER-49009

VER-49009

Product Number: C5958

CAS number: 940289-57-6

Synonyms: CCT-129397, 5-(5-Chloro-2,4-dihydroxyphenyl)-N-ethyl-4-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide

[reference-standards] HSP-990

HSP-990

Product Number: C5957

CAS number: 934343-74-5

Synonyms: NVP-HSP-990, (7R)-2-Amino-7-[4-fluoro-2-(6-methoxypyridin-2-yl)phenyl]-4-methyl-7,8-dihydro-6H-pyrido[4,3-d]pyrimidin-5-one

[reference-standards] SNX-2112

SNX-2112

Product Number: C5956

CAS number: 908112-43-6

Synonyms: PF-04928473, 4-[6,6-Dimethyl-4-oxo-3-(trifluoromethyl)-5,7-dihydroindazol-1-yl]-2-[(4-hydroxycyclohexyl)amino]benzamide

[reference-standards] PF-04929113

PF-04929113

Product Number: C5955

CAS number: 908115-27-5

Synonyms: SNX-5422, [4-[2-Carbamoyl-5-[6,6-dimethyl-4-oxo-3-(trifluoromethyl)-5,7-dihydroindazol-1-yl]anilino]cyclohexyl] 2-aminoacetate